Ավտոկայանատեղին լուսավորության

Երևանում, оպերայի շենքի մոտ գտնվող Ազատության հրապարակի տակը գտնվող ավտոկայանատեղին լուսավորության համակարգի վերազինմա խնդիր ունի: Գործող համակարգի ապահովված լուսավորության մակարդակի չափումները  ցույց տվեցին, որ չեն կատարվում Հայկական նորմերը, առավել ևս եվրոպականները:

Համակարգի մոդելավորում և հաշվարկի հիման վրա առաջարկվող լուսավորության վերազինման տարբերակը կապահովվի կայանատեղերի միջին լուսավորվածությունը, ոչ պակաս 75 լյուքս, իսկ դեպի կայանատեղեր տանող երթևեկելի գոտիների միջին լուսավորվածությունը 150 լյուքս:

Առաջարկը իրակնացնելու արդյունքում կարելի է արկա 35.56 կՎտ դրվածքային հզորությունը, բարելավելով ընդհանուր լուսավորությունը հասցնելով նորմերի պահանջին, իջեցնել մինչև 19.14 կՎտ ապահովվելով ավել քան 46% տնտեսում: